Contact Us

Our Location

Quality-Glasses.com

Quality-Glasses.com
AVENTYS, s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava Slovensko

IČO: 46963570
DIČ: 2023680263
IČ DPH: SK2023680263
Okresný súd Bratislava I, oddiel s.r.o. vložka č. 86430/B, zoznam výpisov č.117/13

Bankový účet SK9811000000002944040017

Telefón:
+421911622118

Return address:
Dona Sandtnera 11C, 902 01 Pezinok


Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27

Contact Form

partneri


Copyright © 2020 quality-glasses.com All rights reserved.

This website uses cookies in order to offer you the most relevant information. Please accept cookies for optimal performance. More info.

£2 off with my first order if I sign up for a weekly deal email