Formulár na odstúpenie od zmluvy


Predávajúci:


Obchodné meno:


AVENTYS, s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
Slovensko
IČO: 46963570
DIČ: 2023680263
IČ DPH: SK2023680263


Kupujúci:

Meno a priezvisko:
Adresa:
Dátum objednania/prevzatia:

Podpis spotrebiteľa:
Dátum:Adresa pre vrátenie tovaru:

 

AVENTYS, s.r.o.
Dona Sandtnera 11C
902 01 Pezinok

partneri


Copyright © 2020 quality-glasses.com All rights reserved.

This website uses cookies in order to offer you the most relevant information. Please accept cookies for optimal performance. More info.

£2 off with my first order if I sign up for a weekly deal email